איתך לאורך התהליך
וולידציה

וולידציה

ביצוע וולידציה (תיקוף/הסמכה) לציוד מבוקר טמפרטורה לאורך כל שרשת האספקה של תכשירים ומכשור רפואי ברמה מקצועית גבוהה והקפדה על אבטחת איכות בתהליך לפי תקני cGMP ו- GDP:

 • וולידציה למקררי תרופות לפי נוהל 126.

 • וולידציה לציוד אחסון מבוקר טמפרטורה: מקפיאים, אינקובטורים, מקררים.

 • וולידציה לחדרי קירור והקפאה.

 • וולידציה לציוד תהליכי: תנורים, אוטוקלבים.

 • וולידציה לרכבי הובלת תרופות ומשאיות בקירור או בטמפרטורת חדר.

 • וולידציה לחדרי אחסון תרופות, מחסנים ומרכזים לוגיסטיים (מרלו"גים).

 • וולידציה למערכות ניטור טמפרטורה.

 • מיפויי טמפרטורה ולחות תקופתיים ועונתיים למחסנים ורכבי הובלת תרופות.

 • מיפויי טמפרטורה ולחות שנתיים לציוד מבוקר טמפרטורה.

 • כתיבת פרוטוקול וולידציה בהתאם לדרישות הלקוח.

 • כתיבת דוח וולידציה מלא כולל סיכום, מסקנות והמלצות.

 • ליווי מלא ע"י צוות מהנדסים מוכשר ומנוסה.

 

מענה מלא בוולידציה על פי התקנים הבאים:

 • נוהל 126 של משרד הבריאות "תנאי אחסון והובלה של תכשירים"

 • נוהל 130 של משרד הבריאות "תנאי הפצה נאותים של תכשירים" (GDP)

 • European Commission EU Good Distribution Practices (2013/C 343/01)

 • cGMP

 • ISO 13485:2016

 • ISO 9001

צור קשר