טלפון 04-3731411

כיול לחץ וואקום

כיול לחץ ווואקום ע"י מעבדה מוסמכת ל- ISO 17025

רקע

SE Pharma Services הינה מעבדה מוסמכת לפי ISO/IEC 17025

כיול לחץ מתבצע במכשירים שונים: כגון מדי לחץ, בקרי לחץ, מכשירי עיקור (אוטוקלבים), ליופילייזרים, ועוד.

אנחנו נבצע את הכיול באתר הלקוח או במעבדה מוסמכת לפי תקן ISO 17025.

לחץ וואקום אלו שני דברים שונים לגמרי

לחץ הוא כוח (ליחידת שטח). 'משהו' מפעיל כוח על 'משהו אחר' למשל: האוויר באטמוספירה מפעיל עלינו כוח (בשל המסה שלו).

ואקום הוא 'חלל ללא תוכן' למשל: אם אתה שואב את האוויר מתוך גליל, יצרת ואקום (חלל בצילינדר ללא תוכן).

מהו כיול לחץ?

כיול לחץ הוא השוואה בין הפלט של מכשיר המשמש למדידת לחץ (המכשיר הנבדק (DEVICE UNDER TEST-DUT)) לזה של מכשיר מדידת לחץ מדויק יותר, או תקן יחוס לחץ. זה בדרך כלל כרוך בצנרת המכשיר הנבדק (DUT) לסטנדרט היחוס ויצירת לחץ במעגל המדידה. משווים את התפוקות של המכשירים בנקודת לחץ אחת או יותר. כשמדברים על מספר נקודות- בדרך כלל נבצע מהקריאה הנמוכה ביותר לגבוהה ביותר של טווח קנה המידה המלא של ה-DUT, או הטווח העבודה. 

כיול לחץ
כיול לחץ

למה לבצע כיול לחץ?

כל מכשירי המדידה המשמשים ביישומים קריטיים חייבים לעבור כיול מעת לעת כדי להישאר בסובלנות (tolerance) למפרטים.

 ניתן למצוא חיישני לחץ במכשירים כגון מחוונים ובקרים ויש לכייל את כולם על מנת למזער את ההסתברות לקריאות שגויות.

מה היא תדירות הכיול מקובלת עבור הלחץ?

התשובה הקצרה היא לעתים קרובות ככל שאתה חושב שהיא הכרחית לרמת הדיוק שאתה צריך לשמור. כל חיישני הלחץ יסחפו בסופו של דבר מהפלט המכויל שלהם. בדרך כלל נקודת האפס היא זאת שנסחפת (תמונה שמאלית למטה), זה גורם לכל עקומת הכיול לזוז למעלה או למטה. יכול להיות גם רכיב סחיפה בטווח שהוא שינוי בשיפוע העקומה, כפי שניתן לראות תמונה ימנית.

סחיפת המדידה ביחס לסטנדרט יחוס

כמות הסחיפה וכמה זמן ייקח להיסחף מחוץ למפרט הדיוק המקובל תלוי באיכות החיישן. רוב היצרנים של מכשירי מדידת לחץ יתנו מרווח כיול בגיליון הנתונים של המוצר שלהם. זה אומר ללקוח כמה זמן הוא יכול לצפות שהכיול יישאר במסגרת מפרט הדיוק. מרווח הכיול נקוב בדרך כלל בימים או שנים והוא בדרך כלל בין 90 ל-365 ימים. מרווח זה נקבע באמצעות ניתוח סטטיסטי של מוצרים ומייצג בדרך כלל רווח סמך של 95%. המשמעות היא שסטטיסטית, 95% מהיחידות יעמדו במפרט הדיוק שלהן בגבולות מרווח הכיול.

הלקוח יכול לבחור לקצר או להאריך את מרווח הכיול לאחר שהוא מקבל את החיישן ויש לו נתוני כיול התומכים בהחלטה.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר

איפה מתבצע כיול לחץ?

ניתן לבצע כיול לחץ בסביבת מעבדה, שולחן בדיקה או בשטח. כל מה שצריך כדי לכייל מחוון לחץ, משדר או מתמר הוא מקור לחץ מוסדר, תקן לחץ, דרך לקרוא את ה-DUT והאמצעים לחיבור ה-DUT למקור הלחץ המוסדר ולתקן הלחץ. צינורות מדורגים בלחץ, אביזרים וסעפת לבידוד מלחץ התהליך הנמדד עשויים להיות הציוד היחיד הדרוש לביצוע הכיול.

היכן לכייל חיישן לחץ תלוי לחלוטין במשתמש במכשיר. עם זאת, אם יש דרישה לכיול מוסמך לתקן ISO/IEC 17025, אז הארגון שלך חייב להיות מוסמך על ידי גוף הסמכה או שהכיול חייב להתבצע על ידי ארגון שהוא מוסמכת.

למה לבצע כיול במעבדה מוסמכת?

מעבדת כיול מוסמכת כאשר נמצא שהיא עומדת בתקן ISO/IEC 17025. תקן זה מגדיר את הדרישות הכלליות לכשירות של מעבדות לבצע בדיקה וכיול. ההסמכה מוענקת באמצעות גוף הסמכה שהוא ארגון חתום על ILAC-MRA. גופי הסמכה אלה מבקרים את המעבדה ואת תהליכיה כדי לקבוע אם המעבדה כשירה לבצע כיולים ולהנפיק את תעודת הכיול. ההסמכה מבטיחה ללקוחותיה כי כיולים המבוצעים תחת היקף ההסמכה תואמים לתקנים בינלאומיים.

SE Pharma Service- הינו מעבדה מוסמכת לתקן ISO/IEC 17025. ניתן לכייל אצלנו את כל מכשירי הלחץ, כמו כן המעבדה מסוגלת גם לכייל את תקני לחץ יחוס אחרים במסגרת ההסמכה.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

תוכן עניינים

מאמרים

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר

לייעוץ והזמנה