טלפון 04-3731411

כיול מאזניים (כיול מסה)

כיול מאזנייםאו מסה לפי תקן ISO 17025

רקע

SE Pharma Services מבצעת כיול מאזניים (מסה או משקל) עד 200 ק"ג.

כיול המאזניים מסוגים שונים כגון משקלי רצפה, משקלים שולחנים ומאזניים אנליטיים מתבצע באתר הלקוח או במעבדה מוסמכת לפי תקן ISO/IEC 17025. 

כיול כולל בדיקת הקריאה הניתנת על המשקל מול משקולות אב- משקולות כיול סטנדרט בעלי מסה ידועה.

מהו כיול מאזניים ולמה עלי לכייל?

החלק השני של השאלה מעורר שאלה אחרת: "למה שתרצה לשקול בכלל אם המאזניים שלך לא מכוילים?" ז"א כיול מאזניים הכרחי להשגת תוצאות שקילה מדויקות. התעלמות מפעילות שירות חשובה זו הופכת את המדידה לניחוש. במילים אחרות, זה רשלני לשקול עם מאזניים או משקל לא מכוילים. הדיוק של המאזניים הופך פחות אמין עם הזמן (בגלל הסחיפה Drifting של המכשיר). זוהי תוצאה של בלאי רגיל הנגרם משימוש קבוע וגורמים חיצוניים כגון זעזועים מכניים או סביבות מסוכנות. זה עלול להוביל להתדרדרות לאורך זמן. כיול מאזניים מתוכנן תקופתי בשילוב עם בדיקות שגרתיות תכופות משפר מאוד את משך החיים של המאזניים או המשקל שלך ואת דיוק השקילה שלו.

אבל מה זה כיול מסה (כיול משקל)? 

במילים פשוטות, כיול הוא השוואה כמותית. כדי לבדוק את הקריאה של מאזניים או משקל, מניחים משקל ייחוס על פלטת השקילה. השגיאה מוגדרת כהפרש בין הערך הנמדד (הקריאה) לבין הערך האמיתי (משקל הייחוס). בסיום תהליך הכיול מאזניים נקבל תעודה המדווחת את קריאות המאזן שמשוות לערך ייחוס. סובלנות (tolerance) של ערך משקולת היחוס מאפשרת להצהרת עבר/נכשל (ראה בהמשך את טבלת סוגי משקולות הסטנדרט).

כיול מאזניים או כיול מסה

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר

תקני יחוס משקל

להלן טבלה עם סוגי משקלי יחוס עם השגיאה המותרת.

סוג משקולת

שגיאה מקסימלית מותרת מהערך הנומינלי ב-1 ק"ג

שימוש

Class E1

± 0.5 מ"ג

משמש לעקיבות בין תקני מסה לאומיים ומשקלים מסוג OIML E2 ומטה

Class E2

± 1.6 מ"ג

משמש לעקיבות של משקולות OIML Class F1 ומכשירי שקילה נמוכים ו-OIML דיוק Class I

Class F1

± 5 מ"ג 

משמש לעקיבות של משקולות OIML Class F2 ומטה ועם מכשירי שקילה OIML דיוק Class I

Class F2

± 16 מ"ג 

משמש לעקיבות של משקולות OIML Class M1 ומטה ועם מכשירי שקילה OIML דיוק Class II

Class M1

± 50 מ"ג

משמש לעקיבות של משקולות OIML Class M2 ומטה ועם מכשירי שקילה OIML דיוק Class II

Class M2

± 160 מ"ג 

משמש לעקיבות של משקולות OIML Class M3 ועם מכשירי שקילה בדרגת OIML דיוק III

Class M3

± 500 מ"ג 

משמש עם מכשירי שקילה בדרגת דיוק OIML III או IIII

באיזו תדירות כדאי לכייל מאזניים?

  • קודם כל חייבים לכייל את המאזניים לאחר ההתקנה באתר- כדי לוודא שההתקנה בוצע בהצלחה, והמשקל עומד בסטייה שהוגדרה ע"י היצרן.
  • לאחר שינוי מיקום, או חשש שפעולה מסויימת הובילה לסטייה של המשקל- חייבים גם לכייל. אם יש שינויים משמעותיים בתנאי ההפעלה כגון טמפרטורה ולחות, מומלץ גם לכייל מחדש את הציוד שלך לפני השימוש בו.
  • הליך הכיול צריך להתבצע לפי לוחות זמנים קבועים כחלק מתוכנית הכיול, תדירות שגרתית של כיול המאזניים תלוי באופן ותדירות השימוש במשקל, בדרגת הדיוק הנדרשת, היסטוריית תוצאות כיול (והסטייה לאורך זמן) וכמובן המלצות של היצרן. אין דרישה מפורשת בתקן לתדירות כיול המאזניים, אך ניתן למצוא הגדרה ב-GMP שיטות מדידה טובות לקביע והתאמה של מרווחי כיול לתקני מעבדה"כיול נערך על בסיס שנתי וניתן להרחיב את התדירות בהתבסס על שליטה מוכחת באמצעות ניתוח טכני וסטטיסטי של נתוני כיול היסטוריים, תרשימי בקרה, בדיקות מעקב והשוואות בין-מעבדתיות מרובות, אך לא יעלה על חמש שנים". היום בתעשית הפארמה רוב החברות מכיילות את המאזניים בתדירות בין 6 חודשים לשנה, אך כמו שאמרנו תדירות זאת יכולה להיות מושפעת מהרבה פרמטרים, לכן תמיד נכון להתייעץ עם היצרן.

משקולות הכיול הזמינות במעבדת SE pharma

  • משקולות כיול M1 משמשות לבדיקה וכיול מאזניים סטנדרטיים 
  • משקולות כיול F1 משמשות לבדיקה וכיול של מאזנים אלקטרוניים מדויקים
  • משקולות כיול E2 משמשות לבדיקה וכיול מאזנים אנליטיים

תוכן עניינים

מאמרים

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר

לייעוץ והזמנה